Strona Główna Uprawnienia i przywileje osób niepełnosprawnych
Ulgi przy zakupie przejazdy kolejowe i w komunikacji autobusowej PKS

Niewidomi ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do:

 • 49% ulgi przy zakupie biletu na pociągi osobowe i zwykłe autobusy PKS - płacą 51% ceny biletu,
 • 37% ulgi w przejazdach pozostałymi pociągami i autobusami PKS - płacą 63% ceny biletu.

Niewidomi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 37% ulgi w przejazdach autobusami PKS i pociągami - płacą 63% ceny biletu. Uwaga! Przy zakupie biletów miesięcznych z ulg korzystają tylko słabo widzący z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Niewidomym ze znacznym stopniem niepełnosprawności ulgi wówczas nie przysługują.

Niewidomi korzystają z 95% zniżki przy zakupie biletu dla swego przewodnika lub psa przewodnika przy przejazdach autobusami PKS i pociągami. Płacą, więc 5% ceny biletu.

Uwaga! Zniżka ta nie przysługuje przy zakupie biletów miesięcznych. Przewodnik osoby niewidomej musi mieć ukończone 13 lat.

Ulgi w zakupie biletów przy przejazdach poza granicami kraju

W przejazdach poza granicami Polski można korzystać z bezpłatnego biletu dla przewodnika. W tym celu należy zaopatrzyć się w specjalną wkładkę do legitymacji PZN, która powinna być dostępna w siedzibach okręgów. Na bilecie dla przewodnika należy wpisać numer legitymacji, imię i nazwisko osoby niewidomej, a także słowo ?przewodnik" w odpowiednim języku. Bilet należy kupić w Polsce w obie strony. Osobie niewidomej nie przysługuje ulga. PKP jest stroną wielostronnej umowy międzynarodowej. Z tego uprawnienia można korzystać tylko na terenie krajów, które są sygnatariuszami tej umowy. Są to:

 • Towarzystwo Żeglugowe ADN
 • Bułgarskie Koleje Państwowe BDZ
 • Koleje Alp Berneńskich
 • Koleje Pasażerskie Wielkiej Brytanii GBPR
 • Koleje Czeskie CD
 • Szwajcarskie Koleje Związkowe CFF/SBB1
 • Narodowe Towarzystwo Kolei Luksemburskich CFL
 • Narodowe Towarzystwo Kolei Rumuńskich CFR
 • Koleje Greckie CH
 • Towarzystwo Transportowe Republiki Irlandii CIE
 • Koleje Niemieckie DB
 • Duńskie Koleje Państwowe DSB
 • Włoskie Koleje Państwowe FS
 • Towarzystwo Żeglugowe HML
 • Koleje Chorwackie HZ
 • Koleje Jugosłowiańskie JZ
 • Węgierskie Koleje Państwowe MAV
 • Koleje Irlandii Północnej NlR
 • Koleje Holenderskie NS
 • Koleje Austriackie OeBB2
 • Polskie Koleje Państwowe PKP
 • Koleje Hiszpańskie RENFE
 • Towarzystwo Żeglugowe Sealink SNAT
 • Towarzystwo Żeglugowe Sealink Stena Lines
 • Narodowe Towarzystwo Kolei Belgijskich SNCB
 • Narodowe Towarzystwo Kolei Francuskich SNCF
 • Towarzystwo Żeglugowe Stena Linę Hook Van Holand - Harwich STL
 • Koleje Słoweńskie SZ
 • Koleje Słowackie ZSR

Tak więc, przy przejazdach na zachód, południe i północ Europy (komunikacja CIV) - przewodnicy niewidomych podróżują bezpłatnie. Natomiast przy przejazdach na wschód Europy osobom niewidomym i ich przewodnikom nie przysługują żadne ulgi.

Komunikacja miejska

Ulgi obowiązujące w niektórych miastach w komunikacji miejskiej Niemal we wszystkich większych miastach na terenie Polski niewidomi w stopniu znacznym i umiarkowanym razem z przewodnikami korzystają z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Wystarczy okazać legitymację PZN.

Od tej zasady jest wiele lokalnych odstępstw. Nie sposób wymienić wszystkich miast, w których władze lokalne zdecydowały inaczej.

 • Województwo Dolnośląskie - Na terenie Dzierżoniowa i Bielawy niewidomi muszą uzyskać tzw. bilety darmowego przejazdu.
 • Województwo Lubelskie - W Lublinie niewidomi w stopniu znacznym wraz z przewodnikami jeżdżą bezpłatnie. Niewidomi w stopniu umiarkowanym kupują bilety ulgowe - 50% zniżki i nie mają ulgi dla przewodników. W Zamościu z bezpłatnych przejazdów korzystają tylko niewidomi w stopniu znacznym. Niewidomi w stopniu umiarkowanym nie mają żadnych ulg.
 • Województwo Łódzkie - Na terenie całego województwa niewidomi w stopniu znacznym i umiarkowanym (za okazaniem legitymacji PZN) podróżują bezpłatnie środkami komunikacji miejskiej. Wyjątek stanowi Radomsko, w którym uprawnienia takie przysługują tylko niewidomym mieszkańcom tego miasta.
 • Województwo Małopolskie - Jest tu chyba najwięcej odstępstw od zasad stosowanych na terenie Polski. W Krakowie niewidomi w stopniu znacznym i umiarkowanym korzystają z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podstawie biletów rocznych wydawanych przez M P K. W Bochni i Olkuszu-niewidomy w stopniu znacznym nie płaci za bilet, ale przewodnik płaci 50% ceny. Niewidomy w stopniu umiarkowanym korzysta z ulgi tylko wówczas, gdy jest mieszkańcem tego miasta.
 • Województwo Podlaskie - W Białymstoku bezpłatne przejazdy mają niewidomi w stopniu znacznym i ich przewodnicy. Niewidomi w stopniu umiarkowanym płaca za bilety 50% ceny.
 • Województwo Pomorskie - W Trójmieście z prawa do bezpłatnych przejazdów korzystają niewidomi w stopniu znacznym i umiarkowanym wraz z przewodnikami. W niektórych miastach np. w Malborku prawo to przysługuje po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez starostę lub prezydenta miasta. W Słupsku trzeba wyrobić kartę darmowego przejazdu. W Kwidzynie nie przysługują żadne ulgi.
 • Województwo Warmińsko-Mazurskie - Przysługują uprawnienia takie, jak w całym kraju. W miejskiej komunikacji prywatnej natomiast stosowane są ulgi dla niepełnosprawnych w wysokości 50%.
 • Województwo Wielkopolskie - W zasadzie obowiązują ulgi jak w większości miast, ale w niektórych przewodnicy niewidomych w stopniu umiarkowanym nie korzystają z bezpłatnych przejazdów.

Dodać należy, że na terenie wielu miast Polski nie ma komunikacji miejskiej finansowanej przez samorządy, a przewoźnicy prywatni nie stosują ulg. Tak jest, np. w Zakopanem, w Rabce i wielu innych miejscowościach.

Są też przypadki wprowadzania innych opłat ulgowych, np. w Brzesku niewidomy i jego przewodnik płacą za bilety po 20 groszy.

W Zambrowie niewidomy w stopniu znacznym i umiarkowanym kupuje bilet z 50 proc. zniżką, a przewodnik nie korzysta z żadnych ulg.

Tak, więc warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują na terenie miejscowości, w której się znajdziemy. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy mieć nieprzyjemności.

Wstecz