Dofinansowania

Specjalistyczne stanowiska komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku, jak również inne specjalistyczne pomoce dla niewidomych i niedowidzących, to urządzenia i programy bardzo kosztowne. Na szczęście, możliwe jest pozyskiwanie dofinansowań z Budżetu Państwa na zakup tego rodzaju pomocy.

Nasza firma pomaga pozyskać jak najpełniejszą informację na temat możliwości pozyskania takich dofinansowań, sposobu składania wniosków, trafnego uzasadniania potrzeby uzyskania dofinansowania, itp.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, można się z nami kontaktować e-mailem na adres:

wojciech.maj@medison.info

przy pomocy komunikatora Skype:

Nazwa: medison.wojciech.maj

lub telefonicznie pod naszymi numerami telefonów, najkorzystniej pod numerem 601 545 875.